Biokuro katilinė Rimkuose

Sandėlio statyba, Biokuro katilinės ir visų jos pastatų ir įrenginių pamatai, grindys, kanalai, gerbūvio darbai, šildymo-vėdinimo sistemos įrengimas, žemės darbai polietilentereftalato granulių gamykloje Rimkuose. Užsakovas UAB "Axis Technologies"